Dirección
~ Dr. Santiago Mir Puig
Catedrático de Derecho Penal
Universitat de Barcelona
~ Dr. Jesús Mª Silva Sánchez
Catedrático de Derecho Penal
Universitat Pompeu Fabra
Coordinación
~ Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo
Catedrática de Derecho Penal
Universitat de Barcelona
~ Dr. Ricardo Robles
Prof. titular de Derecho Penal (acreditado como catedrático)
Universitat Pompeu Fabra